jh   j g
                
             
                   

                               

Gudbrandsdalen festdrakt,
i sort eller blått og hvitt - komplett bunad med
stakk/liv klede,

 

Graffer i sort helbrodert, eller blå med rødt liv

 

Dovrebunad i sort eller mørk blått